Решения СД от 12.11.2015

Решение № 34 от 12.11.2015